Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Kaevetööde taastamistööde tagatisraha suuruse

Kaevetööde taastamistööde tagatisraha suuruse - sisukord
Väljaandja:Kiili Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 14.12.2012, 7

Kaevetööde taastamistööde tagatisraha suuruse

Vastu võetud 19.06.2012 nr 13

Määrus kehtestatakse Kiili Vallavolikogu 20. mai 2010 määruse nr 11 „Kiili valla kaevetööde eeskiri” § 24 lg 2 alusel.

§ 1.  Tagatisraha suuruseks on taastatava tee- või pinnakatte pindala ja vastava tagatisraha määra korrutis, äärekivide puhul taastatava äärekivi pikkuse ja tagatisraha määra korrutis. Kui taastamisele kuulub mitu tee- või pinnakatet, summeeritakse nende tagatisraha suurused.

§ 2.  Tagatisraha suuruse arvestamine

  Taastatava tee- või pinnakatte tagatisraha suurus arvestatakse alljärgnevate määrade järgi:
 1) ühekihiline asfaltbetoon – 39.00 eurot/m2;
 2) kahekihiline asfaltbetoon – 52.00 eurot/m2;
 3) kiviparkett – 53.00 eurot /m2;
 4) kõnnitee äärekivi – 26.00 eurot /jm;
 5) sõidutee äärekivi – 37.00 eurot /jm;
 6) pinnatud kattega teed – 24.00 eurot/m²;
 7) kruuskate – 20.00 eurot /m2;
 8) murukattega haljasala – 9.00 eurot /m2;
 9) muu haljasala – 6.00 eurot /m2.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Valeri Kukk
Vallavanem

Tarko Tuisk
Vallasekretär