Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Kaevetööde tagatisraha suuruse arvestamise alused ja tagatisraha määrad

Kaevetööde tagatisraha suuruse arvestamise alused ja tagatisraha määrad - sisukord
Väljaandja:Kiili Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2018, 87

Kaevetööde tagatisraha suuruse arvestamise alused ja tagatisraha määrad

Vastu võetud 19.06.2012 nr 13
RT IV, 14.12.2012, 7
jõustumine 25.06.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.03.2018RT IV, 29.03.2018, 6201.04.2018, osaliselt parandatud [RT IV, 06.04.2018, 63]
03.04.2018RT IV, 06.04.2018, 6309.04.2018

Määrus kehtestatakse Kiili Vallavolikogu 20. mai 2010 määruse nr 11 „Kiili valla kaevetööde eeskiri” § 24 lg 2 alusel.

§ 1.   Tagatisraha suuruseks on taastatava tee- või pinnakatte pindala ja vastava tagatisraha määra korrutis, äärekivide puhul taastatava äärekivi pikkuse ja tagatisraha määra korrutis. Kui taastamisele kuulub mitu tee- või pinnakatet, summeeritakse nende tagatisraha suurused.

§ 2.   Tagatisraha suuruse arvestamine

  (1) Taastatava tee- või pinnakatte tagatisraha suurus arvestatakse alljärgnevate määrade järgi:
  1) ühekihiline asfaltbetoon – 39.00 eurot/m2;
  2) kahekihiline asfaltbetoon – 52.00 eurot/m2;
  3) kiviparkett – 53.00 eurot /m2;
  4) kõnnitee äärekivi – 26.00 eurot /jm;
  5) sõidutee äärekivi – 37.00 eurot /jm;
  6) pinnatud kattega teed – 24.00 eurot/m2;
  7) kruuskate – 20.00 eurot /m2;
  8) murukattega haljasala – 9.00 eurot /m2;
  9) muu haljasala – 6.00 eurot /m2.

  (2) Vallavalitsusel on õigus rakendada määrusest erinevat tagatisraha määra tulenevalt kaevetööde käigus teostatavate taastamistööde eripärast ja mahust. Tagatisraha suurus määratakse vallavalitsuse korraldusega.
[RT IV, 29.03.2018, 62 - jõust. 01.04.2018]

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json