PlaneerimineDetailplaneering

Teksti suurus:

Detailplaneeringu kehtestamine

Väljaandja:Olustvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.12.2000
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.12.2012, 41

Detailplaneeringu kehtestamine

Vastu võetud 07.12.2000 nr 11

Aluseks võttes planeerimis- ja ehitusseaduse paragrahvi 24 lõiget 2 ja paragrahvi 25 lõiget 4, Olustvere Vallavolikogu määrab:

1. Kehtestada Tamme maaüksuse detailplaneering*.
2. Kehtestada Olustvere valla üldplaneeringu muudatus Tamme maaüksusel.
3. Olustvere Vallavalitsusel teatada käesoleva otsuse punktis 1 nimetatud detailplaneeringu kehtestamisest ajalehes „Sakala“ ja kohalikus ajalehes.
4. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

* Detailplaneeringuga saab tutvuda Suure-Jaani Vallavalitsuses.

Arnold Pastak
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json