HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Lasteaed Kaari arengukava kinnitamine

Väljaandja:Vastse-Kuuste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.09.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 14.12.2012, 47

Lasteaed Kaari arengukava kinnitamine

Vastu võetud 27.09.2012 nr 15

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 sätetest lähtuvalt ning vastavuses Vastse-Kuuste valla munitsipaalkooli ja koolieelse lasteasutuse arengukavade koostamise ja kinnitamise korraga (vallavolikogu 29.03.2007 määrus nr 8).

§ 1.  Lasteaed Kaari arengukava kinnitamine

  Kinnitada ”lasteaed Kaari arengukava 2012–2017” (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2012. aasta 27. septembril.

Inge Kalle
Vallavolikogu esimees

Lisa Lasteaed Kaari arengukava 2012-2017.

Lisa Arengukava lisa 1. Tegevuskava aastateks 2012-2017.