HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Suure-Jaani Vallavalitsuse hallatavate koolide ja koolieelsete lasteasutuste põhimääruste kinnitamise ja muutmise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Suure-Jaani Vallavalitsuse hallatavate koolide ja koolieelsete lasteasutuste põhimääruste kinnitamise ja muutmise kord - sisukord
Väljaandja:Suure-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.07.2021
Avaldamismärge:RT IV, 14.12.2012, 48

Suure-Jaani Vallavalitsuse hallatavate koolide ja koolieelsete lasteasutuste põhimääruste kinnitamise ja muutmise kord

Vastu võetud 22.03.2007 nr 78

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahvi 12 lõike 4 ja koolieelse lasteasutuse seaduse paragrahvi 9 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib Suure-Jaani Vallavalitsuse hallatavate koolide (edaspidi koolid) ja koolieelsete lasteasutuste (edaspidi lasteasutused) põhimääruste kinnitamist ja muutmist.

§ 2.   Põhimääruse kinnitamine

  (1) Koolide ja lasteasutuste põhimääruse eelnõu koostab valla haridusnõunik.

  (2) Vallavalitsus esitab eelnõu kinnitamiseks vallavolikogule.

  (3) Põhimääruse kinnitab vallavolikogu.

§ 3.   Põhimääruse muutmine

  (1) Põhimääruse muutmise võivad algatada kooli või lasteasutuse hoolekogu, kooli õppenõukogu või lasteasutuse pedagoogiline nõukogu, kooli direktor või lasteasutuse juhataja, vallavalitsus ja vallavolikogu.

  (2) Taotletavast põhimääruse muutmisest informeerib haridusnõunik kooli direktorit või lasteasutuse juhatajat ning asutuste hoolekogusid ja esitab põhimääruse muutmise eelnõu vallavalitsusele.

  (3) Põhimääruse muudatuse kinnitab vallavolikogu.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.aprillil 2007.a.

Arnold Pastak
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json