Teksti suurus:

Võru linna 2013. aasta lisaeelarve

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT IV, 14.12.2013, 13

Võru linna 2013. aasta lisaeelarve

Vastu võetud 11.12.2013 nr 23

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 1 p 1 ja "Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse" § 26 lg 3 alusel.


Võtta vastu Võru linna 2013. aasta lisaeelarve:
1) koondeelarve (lisa 1);
2) põhitegevuse tulude eelarve tululiikide lõikes (lisa 2);
3) põhitegevuse kulude eelarve asutuste ja osakondade lõikes (lisa 3);
4) investeerimistegevuse eelarve asutuste ja osakondade lõikes (lisa 4).

Tõnu Jõgi
Volikogu esimees

Lisa Lisad 1-4

/otsingu_soovitused.json