Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäärad ja maksuvabastuse rakendamine 2017.aastal

Maamaksumäärad ja maksuvabastuse rakendamine 2017.aastal - sisukord
  Väljaandja:Tudulinna Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:17.12.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 14.12.2016, 3

  Maamaksumäärad ja maksuvabastuse rakendamine 2017.aastal

  Vastu võetud 07.12.2016 nr 9

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lg 1 p. 37, Maamaksuseaduse § 5 ja § 11 ja Rahandusministri 16.10.2014 a määruse nr 38 ”Maamaksu arvutamise ja tasumise ning maamaksusoodustuse taotlemise kord” alusel.

  § 1.   Kehtestada maamaksumäärad perioodiks 01.01.2017-31.12.2017.a. s.o. haritava maa ja loodusliku rohumaa osa 2,0% maa maksustamishinnast ja ülejäänud maa osas 2,5% maa maksustamishinnast.

  § 2.   Mitte rakendada maamaksu vabastust maamaksuseaduses lubatud kuni 0,15 ha ulatuses riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensionisaajale tema kasutuses olevalt elamumaalt või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas.

  § 3.   Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas ja rakendatakse 01.jaanuarist 2017.a.

  Andrus Valdre
  Volikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json