Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskonna moodustamine

Valimisjaoskonna moodustamine - sisukord
  Väljaandja:Muhu Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 14.12.2016, 5

  Valimisjaoskonna moodustamine

  Vastu võetud 07.12.2016 nr 2

  Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lg 2, Riigikogu valimise seaduse § 19 lg 2, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lg 2 ja rahvahääletuse seaduse § 17 lg 2 alusel

  § 1.  Moodustada Muhu vallas valimiste hääletamise korraldamiseks 1 valimisjaoskond: Liiva valimisjaoskond nr 1, asukohaga Muhu Lasteaed, Liiva küla.

  § 2.  Valimisjaoskonnas saavad hääletada kõik Muhu valla hääletamisõigusega kodanikud ja väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda hääletada soovijad.

  § 3.  Avaldada valimisjaoskondade andmed Muhu valla valimiskomisjoni lehel http://www.muhu.ee/Muhu-valla-valimiskomisjon1

  § 4.  Tunnistada kehtetuks Muhu Vallavalitsuse 04.02.2014.a. määrus nr 2 „Valimisjaoskondade moodustamine“

  § 5.  Määrus jõustub 01.01.2017.a

  Raido Liitmäe
  vallavanem

  Ave Toomsalu
  vallasekretär