Teksti suurus:

Sporditegevuse toetamise lepingu ja toetuse kasutamise aruande vorm

Sporditegevuse toetamise lepingu ja toetuse kasutamise aruande vorm - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 14.12.2016, 17

  Sporditegevuse toetamise lepingu ja toetuse kasutamise aruande vorm

  Vastu võetud 07.12.2016 nr 51
  jõustumine 01.01.2017

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008 määruse nr 28 „Sporditegevuse toetamise kord” § 13 lg-tega 1-2, §-dega 14-17, § 18 lg-tega 2-3 ja 8 ning § 19 lg-ga 3.

  § 1.   Määrusega kehtestatakse:

   
    1) sporditegevuse toetamise lepingu vorm (lisa 1);
    2) sporditegevuse toetuse kasutamise aruande vorm (lisa 2).

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2008 määrus nr 97 „Sporditegevuse toetamise lepingu ja toetuse kasutamise aruande vorm".

  § 3.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017.

  Taavi Aas
  Abilinnapea linnapea ülesannetes

  Toomas Sepp
  Linnasekretär

  Lisa 1  Sporditegevuse toetamise leping

  Lisa 2  Sporditegevuse toetuse kasutamise aruanne

  /otsingu_soovitused.json