HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Jõhvi Põhikooli arengukava 2017–2020 kinnitamine

Jõhvi Põhikooli arengukava 2017–2020 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Jõhvi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 14.12.2017, 16

Jõhvi Põhikooli arengukava 2017–2020 kinnitamine

Vastu võetud 12.12.2017 nr 1

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõigete 1 ja 2, Jõhvi Vallavolikogu 18. novembri 2014 määruse nr 31 „Jõhvi Põhikooli põhimäärus“ § 4 lõike 8 ja Jõhvi Vallavolikogu 19. mai 2016 määruse nr 92 „Jõhvi valla haridusasutuste arengukava koostamise ja kinnitamise kord“ § 3 lõike 3 alusel.

§ 1.  Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Jõhvi Põhikooli arengukava 2017–2020 (lisatud 63-l lehel).

§ 2.  Rakendussätted

  Määrus jõustub üldises korras.

Aleksei Naumkin
Vallavanem

Piia Lipp
Vallasekretär

Lisa Jõhvi Põhikooli arengukava 2017–2020

/otsingu_soovitused.json