Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.12.2018, 3

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 06.12.2018 nr 34

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2, rahvahääletuse seaduse § 17 lõike 2 ja Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2 alusel.

§ 1.  Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Viru-Nigula vallas moodustatakse 3 valimisjaoskonda, mille piirid esitatakse määruse lisas.

§ 2.  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
 1) valimisjaoskond nr 1 - Keskpõik 1, Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond;
 2) valimisjaoskond nr 2 - Kasemäe tn 19, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond;
 3) valimisjaoskond nr 3 - Kunda tee 8, Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond.

§ 3.  Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

  Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist:
 1) valimisjaoskond nr 1;
 2) valimisjaoskond nr 2;
 3) valimisjaoskond nr 3.

§ 4.  Valimisjaoskond Viru-Nigula valla täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Viru-Nigula valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 2.

§ 5.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
 1) Aseri Vallavalitsuse 15.06.2017 määrus nr 1 „Valimisjaoskondade moodustamine“;
 2) Kunda Linnavalitsuse 07.06.2017 määrus nr 5 „Valimisjaoskondade moodustamine“;
 3) Viru-Nigula Vallavalitsuse 05.06.2017 määrus nr 2 „Valimisjaoskondade moodustamine“.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Einar Vallbaum
vallavanem

Krista Engelbrecht
vallasekretär

Lisa  Valimisjaoskonnad ja nende piirid