Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Võru linna 2018. aasta lisaeelarve

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 14.12.2018, 37

Võru linna 2018. aasta lisaeelarve

Vastu võetud 12.12.2018 nr 17

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 1 p 1 ja "Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus" § 26 lg 3 alusel.


Võtta vastu Võru linna 2018. aasta lisaeelarve:


1) koondeelarve (lisa 1);


2) põhitegevuse tulude eelarve tululiikide lõikes (lisa 2);


3) põhitegevuse kulude eelarve asutuste ja osakondade lõikes (lisa 3);


4) investeerimistegevuse eelarve asutuste ja osakondade lõikes (lisa 4).


Ülo Tulik
volikogu esimees

Lisa Lisad 1-4

/otsingu_soovitused.json