ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Eluruumi üüri piirmäära kehtestamine

Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.12.2018, 39

Eluruumi üüri piirmäära kehtestamine

Vastu võetud 28.11.2018 nr 52

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja elamuseaduse § 371 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Toila valla haldusterritooriumil asuvatele munitsipaalomandis olevatele eluruumidele (edaspidi eluruum) üüri piirmäär.

§ 2.   Üüri piirmäär

  (1) Üüri piirmäär on üürniku poolt tasutav kõrgeim tasu eluruumi kasutamise eest.

  (2) Eluruumi üür arvestatakse üldpinna ühe ruutmeetri kohta.

  (3) Eluruumi üüri hulka ei arvata kõrvalkulusid.

  (4) Kõrvalkulud on tasu vee- ja kanalisatsiooniteenuse, elektrienergia, prügiveo, muruniitmise, lumetõrje, maja üldelektri jm teenuste eest, mis on seotud eluruumi kasutamisega.

§ 3.   Üüri piirmäär

  (1) Eluruumide üüri maksimaalseks määraks on 2,50 eurot ühe ruutmeetri kohta kuus. Üüri minimaalne suurus on 0,50 eurot ühe ruutmeetri kohta kuus.

  (2) Konkreetse eluruumi üüri suuruse määrab Toila Vallavalitsus korraldusega arvestades eluruumi asukohta, ehituslikku seisukorda ja varustatust küttega, veevarustuse ja kanalisatsiooni olemasolu, eluruumis teostatud remonte ja renoveerimisi ning muid asjaolusid.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Roland Peets
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json