HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Õppetasu Märjamaa Muusika- ja Kunstikoolis

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.01.2013, 60

Õppetasu Märjamaa Muusika- ja Kunstikoolis

Vastu võetud 21.06.2011 nr 62

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 21 lg 3 rakendamiseks Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli põhimääruse § 37 lg 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse õppetasud (ühe õpilase kohta ühes kuus) Märjamaa Muusika- ja Kunstikoolis õppekulude osaliseks katmiseks.

§ 2.  Märjamaa valla laste õppetasu

 (1) Õppetasu kunstiringi ja kunsti- ning muusikakooli eelkooli õpilastele on 6% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast (edaspidi töötasu alammäärast).

 (2) Õppetasu muusika- ja kunstikooli põhiõppe õpilastele on 7% töötasu alammäärast.

 (3) Õppetasu vabaõppe ja järelkooli õpilastele ning täiskasvanud õppuritele on 9% töötasu alammäärast.

§ 3.  Teiste omavalitsuste laste õppetasu

  Teiste omavalitsuste laste ühe kuu õppetasu on 40% töötasu alammäärast.

§ 4.  Soodustused õppetasu tasumisel

  Pere, kust õpib Märjamaa Muusika- ja Kunstikoolis kaks või enam last ning kui laste ja vähemalt ühe vanema elukoht rahvastikuregistris on Märjamaa vald tasub:
 1) pere teise lapse eest õppetasu 75% kuutasu määrast;
 2) pere kolmanda ja iga järgneva lapse eest õppetasu 50% kuutasu määrast.

§ 5.  Õppetasu maksmise korraldamine

  1) Õppetasu ei maksta juuni-, juuli- ja augustikuu eest.
 1) Õppetasu ei maksta juuni-, juuli- ja augustikuu eest.
 2) Õppetasu makstakse esitatud arve alusel järgneva kuu 20. kuupäevaks.
 3) Töötasu alammäära muutumisel õppeaasta kestel arvestatakse õppetasusid seni kehtiva määra alusel kuni jooksva õppeaasta lõpuni.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Märjamaa Vallavolikogu 18.05.2010 määrus nr 16 “Õppetasu Märjamaa Muusika- ja Kunstikoolis”.

 (2) Määrus jõustub 01. septembril 2011.

Villu Karu
Volikogu esimees