SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Ühekordsete täiendavate sotsiaaltoetuste piirsuuruse määramine

Ühekordsete täiendavate sotsiaaltoetuste piirsuuruse määramine - sisukord
  Väljaandja:Sillamäe Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:18.03.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.11.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 15.01.2013, 83

  Ühekordsete täiendavate sotsiaaltoetuste piirsuuruse määramine

  Vastu võetud 15.03.2012 nr 5
  jõustumine 18.03.2012

  Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30 lõike 1 punkti 2 ja Sillamäe Linnavolikogu 30. aprilli 2009. a määruse nr 124 „Ühekordsete täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord“ § 4 lõike 5 alusel.

  § 1.   Määrata Sillamäe Linnavolikogu 30. aprilli 2009. a määruse nr 124 „Ühekordsete täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord“ § 5 toodud sotsiaaltoetuste piirsuuruseks:

    (1) Toetus vähekindlustatud (madala sissetulekuga) isikutele ja peredele:
    1) haigestumisega seotud kulutuste osaliseks kompenseerimiseks kuni 100 eurot;
    2) lapse põhikooli või gümnaasiumi lõpetamise kulude osaliseks hüvitamiseks kuni 100 eurot;
    3) raske majandusliku olukorra leevendamiseks kuni 100 eurot;
    4) soodustoitlustamiseks kuni 100 eurot;
    5) eakate igapäevaelu toetamiseks kuni 200 eurot;
    6) riskigrupi perede probleemide lahendamiseks kuni 150 eurot;
    7) elluastumistoetus laste hoolekandeasutuste kasvandikele 575 eurot.

    (2) Toetus vähekindlustatud (madala sissetulekuga) puuetega isikutele, puudega lapse perele ja töövõime kaotusega isikutele:
    1) ravimite ostmiseks puudega kaasneva haiguse korral, kui erakorraline kulu on dokumentaalselt tõestatud ja summa ületab puudega täiskasvanu toetuse suuruse; puudega lapse perele, kui perekonna sissetulek on ühe perekonna liikme kohta alla kehtiva palga alammäära, kuni 100 eurot;
    2) elamiskulude osaliseks katmiseks kuni 100 eurot.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Sillamäe Linnavalitsuse 7. mai 2009. a määrus nr 12 „Ühekordsete täiendavate sotsiaaltoetuste piirsuuruse määramine“.

  Jelena Koršunova
  linnapea

  Andrei Ionov
  linnasekretär

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json