HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Vaida Põhikooli arengukava kinnitamine

Vaida Põhikooli arengukava kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:18.01.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 15.01.2015, 1

  Vaida Põhikooli arengukava kinnitamine

  Vastu võetud 13.01.2015 nr 2

  Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 2, Rae Vallavolikogu 08. detsembri 2009 otsuse nr 14 “Seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise otsustusõiguse delegeerimine Rae Vallavalitsusele”, Rae Vallavalitsuse 16. detsembri 2014 määruse nr 29 „Rae valla haridusasutuse arengukava kinnitamise kord“ ja Vaida Põhikooli direktori Indrek Uuemaa taotluse alusel.

  § 1.  Kinnitada Vaida Põhikooli arengukava vastavalt lisale 1.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

  Mart Võrklaev
  Vallavanem

  Martin Minn
  Vallasekretär

  Lisa Lisa 1