HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Orava Kooli arengukava aastateks 2016-2020 kinnitamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Orava Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 15.01.2016, 1

Orava Kooli arengukava aastateks 2016-2020 kinnitamine

Vastu võetud 30.12.2015 nr 15

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Orava Kooli arengukava aastateks 2016-2020 vastavalt määruse lisale 1.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Orava Vallavolikogu 19.juuni 2013.a määrus nr 63 „Orava Põhikooli arengukava aastateks 2013-2017 kinnitamine“.

§ 3.   Määruse avalikustamine

  Määruse avalikustatakse Orava valla põhimääruses sätestatud korras.

§ 4.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse alates 01.jaanuarist 2016.a.

Ilmar Ploom
Volikogu esimees

Lisa Orava Kooli arengukava aastateks 2016-2020

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json