Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rae valla 2019. aasta eelarve kinnitamine

Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 15.01.2019, 1

Rae valla 2019. aasta eelarve kinnitamine

Vastu võetud 08.01.2019 nr 6

Määrus kehtestatakse Rae Vallavolikogu 18.09.2018 määruse nr 22 „Rae valla eelarve liigendamine“ ja Rae Vallavolikogu 18.12.2018 määruse nr 28 „Rae valla 2019. aasta eelarve kinnitamine“ alusel.

§ 1.  Rae valla 2019. aasta eelarve kinnitamine

 (1) Kinnitada Rae valla eelarve põhitegevuse kulude osa antavad toetused 1 619 529 eurot, personalikulud 21 117 144 eurot, majandamiskulud 11 541 717 eurot ja muud kulud 60 000 eurot, kokku 34 338 391 eurot vastavalt lisale 1.

 (2) Kinnitada Rae valla eelarve põhivara soetuse kulud 13 714 863 eurot vastavalt lisale 2.

§ 2.  Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

 (2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2019

Mart Võrklaev
vallavanem

Martin Minn
vallasekretär

Lisa Lisa 1

Lisa Lisa 2

/otsingu_soovitused.json