Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.01.2021, 1

Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks

Vastu võetud 05.01.2021 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja väärteomenetluse seadustiku § 9 punkti 2, § 10 lõigete 1, 2 ja 3 ning haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kinnitatakse ametikoht, mida täitev ametnik on pädev Põhja-Sakala Vallavalitsuse nimel osalema väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana kõigis väärteoasjades, milles kohalikul omavalitsusel on kohtuvälise menetleja õigused ning kehtestatakse kohtuvälise menetleja ametniku tunnistuse vorm.

§ 2.   Väärteomenetluses pädevust omav ametikoht

  (1) Põhja-Sakala Vallavalitsuse kui kohtuvälise menetleja nimel on väärteomenetluses pädev osalema korrakaitseametniku ametikohta täitev ametnik.

  (2) Lõikes 1 nimetatud ametikohta täitval ametnikul on pädevus väärteomenetluse läbiviimiseks kõigis väärteoasjades, milles kohalikul omavalitsusel on kohtuvälise menetleja õigused.

§ 3.   Kohtuvälise menetleja pädevust tõendav tunnistus

  (1) Kohtuvälise menetleja pädevust tõendab tunnistus, mille vormi andmete koosseis kinnitatakse määruse lisana.

  (2) Kohtuvälise menetleja pädevust tõendavaid tunnistusi väljastab ja selle üle peab arvestust vallasekretär.

§ 4.   Väärteomenetluse dokumentide vormid

  Ametnik juhindub väärtegude menetlemisel justiitsministri 16. juuli 2008 määrusega nr 38 “Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormide kehtestamine“ kinnitatud kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormidest.

§ 5.   Väärteomenetluses kogutavate isikuandmete töötleja

  Paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud ametikohta täitval ametnikul on õigus töödelda Põhja-Sakala Vallavalitsuse nimel väärteomenetluses kogutavaid isikuandmeid.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Põhja-Sakala Vallavalitsuse 06.11.2019 määrus nr 9 „Väärteomenetluses Põhja-Sakala Vallavalitsuse nimel osaleja“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Rahula
vallavanem

Veronika Ling
vallasekretär

Lisa Lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json