HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Orissaare Lasteaed "Päikesekiir" arengukava 2021 – 2023 kinnitamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Saaremaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 15.01.2021, 12

Orissaare Lasteaed "Päikesekiir" arengukava 2021 – 2023 kinnitamine

Vastu võetud 12.01.2021 nr 3

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõike 3 ja § 24², Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 8 „Saaremaa valla arengudokumentide menetlemise kord“ § 17 lõike 4 ja § 18, Saaremaa Vallavalitsuse 17. märtsi 2020. a määruse nr 2 „Saaremaa Vallavalitsuse hallatava haridusasutuse arengukava koostamise ja menetluse kord“ § 4 lõigete 7, 8, 9 ja § 5 ning Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 5 „Pädevuse delegeerimine“ § 1 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Orissaare Lasteaed "Päikesekiir" arengukava 2021 – 2023 vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Arengukava avalikustamine

  Orissaare Lasteaed "Päikesekiir" direktoril korraldada arengukava avalikustamine Orissaare Lasteaed "Päikesekiir" veebilehel.

§ 3.   Arengukava ülevaatamine ja muutmine

  Orissaare Lasteaed "Päikesekiir" vaatab arengukava üle iga õppeaasta lõpuks ning vajadusel valmistab ette ja esitab Saaremaa Vallavalitsusele arengukava muutmisettepanekud.

§ 4.   Arengukava täitmise aruande koostamine

  (1) Orissaare Lasteaed "Päikesekiir" koostab sisehindamise aruande üks kord lasteaia arengukava perioodil, milles kajastub arengukava täitmine ja esitab selle Saaremaa Vallavalitsusele kooskõlastamiseks.

  (2) Arengukava täitmisest ja haridusasutuse perspektiividest ülevaate saamiseks toimub vähemalt kahe aasta tagant haridusasutuse juhi ja haridusvaldkonna eest vastutava osakonna teenistuja(te)ga koostöövestlus.

§ 5.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mikk Tuisk
vallavanem

Liis Juulik
vallasekretär

Lisa Orissaare Lasteaed "Päikesekiir" arengukava 2021-2023

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json