Teksti suurus:

Kihelkonna Vallavalitsuse 5. oktoobri 2017. a määruse nr 8 "Teenuste hindade kehtestamine" muutmine

Väljaandja:Saaremaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.01.2022
Avaldamismärge:RT IV, 15.01.2022, 7

Kihelkonna Vallavalitsuse 5. oktoobri 2017. a määruse nr 8 "Teenuste hindade kehtestamine" muutmine

Vastu võetud 11.01.2022 nr 2

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 61 lõike 2 ja § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Tunnistada kehtetuks Kihelkonna Vallavalitsuse 5. oktoobri 2017. a määruse nr 8 „Teenuste hindade kehtestamine“ § 1, § 2, § 3 ja § 4.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Madis Kallas
vallavanem

Kaire Müür
jurist vallasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json