Teksti suurus:

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 19. juuni 2018. a määruse nr 16 „Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatava haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord“ muutmine

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.01.2022
Avaldamismärge:RT IV, 15.01.2022, 8

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 19. juuni 2018. a määruse nr 16 „Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatava haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord“ muutmine

Vastu võetud 11.01.2022 nr 1

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõike 6, koolieelse lasteasutuse seaduse § 21 lõike 5 ja huvikooli seaduse § 15 lõike 1 ning Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. oktoobri 2016. a määruse nr 128 „Pädevuse delegeerimine“ § 1 ja § 2 alusel.

§ 1.   Kohtla-Järve Linnavalitsuse 19. juuni 2018. a määruse nr 16 „Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatava haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord“ muutmine

  Kohtla-Järve Linnavalitsuse 19. juuni 2018. a määruses nr 16 „Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatava haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord“ muudetakse paragrahvi 4 lõike 2 punkti 1, asendatakse sõna “sotsiaalteenistuse“ sõnaga „haridus- ja kultuuriteenistuse“.

Toomas Nael
linnapea

Anna Generalova
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json