SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Teenuste hindade kehtestamine

Väljaandja:Kihelkonna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.01.2022, 9

Teenuste hindade kehtestamine

Vastu võetud 05.10.2017 nr 8
RT IV, 18.10.2017, 3
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.01.2022RT IV, 15.01.2022, 718.01.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja Kihelkonna Vallavolikogu 30.03.2016 määruse nr 7 „Kihelkonna Kooli põhimäärus“ § 11 lõike 6 alusel.

§ 1.   Teenuste hinnad Kihelkonna Kooli ruumide ja territooriumi kasutamisel
[Kehtetu - RT IV, 15.01.2022, 7 - jõust. 18.01.2022]

§ 2.   Toidupäeva maksumus lasteaia lastele
[Kehtetu - RT IV, 15.01.2022, 7 - jõust. 18.01.2022]

§ 3.   Toidupäeva maksumus õpilastele
[Kehtetu - RT IV, 15.01.2022, 7 - jõust. 18.01.2022]

§ 4.   Toitlustusteenuse hinnad koolis
[Kehtetu - RT IV, 15.01.2022, 7 - jõust. 18.01.2022]

§ 5.   Veevarustuse- ja heitvee hindade kehtestamine Viki külas

  Kehtestada veevarustuse- ja heitvee hinnad Viki külas järgmiselt:
  1) Füüsilistel isikutel vesi 1.38 eurot m3 ja kanalisatsioon 2.40 eurot m3.
  2) Juriidilistel isikutel vesi 1.38 eurot m3 ja kanalisatsioon 2.74 eurot m3.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json