HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Osula Põhikooli arengukava 2022–2028 kinnitamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Osula Põhikooli arengukava 2022–2028 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Võru Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2028
Avaldamismärge:RT IV, 15.01.2022, 23

Osula Põhikooli arengukava 2022–2028 kinnitamine

Vastu võetud 11.01.2022 nr 1

Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 2, Võru Vallavolikogu 13.02.2019 määruse nr 62 „Arengukavade koostamise kord“ § 6 lg 2, § 8 lg 3, § 9 lg 3 ja Osula Põhikooli põhimääruse § 4 lg 2 alusel ning arvestades Osula Põhikooli hoolekogu 13.12.2021, õppenõukogu 24.11.2021 ja õpilasesinduse 16.12.2021 esitatud arvamustega.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Osula Põhikooli arengukava aastateks 2022–2028 vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Juris Juhansoo
abivallavanem vallavanema ülesannetes

Kaja Kiilo
jurist vallasekretäri ülesannetes

Lisa Osula Põhikooli arengukava aastateks 2022–2028

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json