SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetuse määrade kehtestamine

Väljaandja:Hanila Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 15.02.2014, 21

Hooldajatoetuse määrade kehtestamine

Vastu võetud 12.02.2014 nr 2

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 30 lõike 1 punkti 2 «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 23 lõike 1 ja Hanila Vallavolikogu 11. märtsi 2009 määrusega nr 114 kehtestatud «Hooldajatoetuse määramise ja maksmise korra» § 5 alusel.

§ 1.   Hooldajatoetuse määrad puudega täisealise isiku hooldajale

  Kehtestada hooldajatoetuse määrad järgmiselt:
  1) raske puudega isiku hooldajale või eeskostjale 15,34 eurot kuus;
  2) sügava puudega isiku hooldajale või eeskostjale 25,56 eurot kuus.

§ 2.   Hooldajatoetuse määrad puudega lapse hooldajale

  Kehtestada hooldajatoetuse määrad järgmiselt:
  1) 3-16 aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldajale 19,17 eurot kuus;
  2) 16-18 aastase sügava puudega lapse hooldajale 25,56 eurot kuus;
  3) 16-18 aastase raske puudega lapse hooldajale 15,34 eurot kuus.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Hanila Vallavalitsuse 12. juuni 2007 määrus nr 5 “Hooldajatoetuse määrade kehtestamine” ja 13. märtsi 2009 määrus nr 4 “Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määrade kehtestamine”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Peksar
Vallavanem

Merike Ehasalu
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json