Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põlva valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 15.02.2017, 19

Põlva valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 08.02.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Põlva valla 2017. aasta eelarve kogumahus 16 340 000 eurot vastavalt lisadele 1–4.

§ 2.   Kohustuste võtmise lubamine

  Vallavalitsusel lubatakse võtta laenu investeeringute katteks kuni 989 000 eurot.

§ 3.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2017.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Kuldar Leis
vallavolikogu esimees

Lisa Põlva valla 2017. aasta koondeelarve (eurodes)

Lisa Põlva valla 2017. aasta eelarve kulud tegevusalade ja hallatavate asutuste lõikes (eurodes)

Lisa Põlva valla 2017. aasta investeeringud (eurodes)

Lisa Vaba jäägi eraldamine (eurodes)

/otsingu_soovitused.json