ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse arvestamisel aluseks olevate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.02.2018, 2

Toimetulekutoetuse arvestamisel aluseks olevate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 30.01.2018 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja lõike 3 punkti 2, § 22 lõike 37 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse aluseks eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle vallavolikogu poolt käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.

  (2) Eluruumikulud võetakse toetuse määramisel arvesse eluruumi normpinna ulatuses, mis on 18 m2 üldpinda iga pereliikme kohta ja täiendavalt 15m2 perekonna kohta. Kui korteri tubade arv võrdub seal alaliselt elavate isikute arvuga, kuid korteri üldpind on normpinnast suurem, loetakse normpinnaks korteri üldpind. Kui korteri üldpind on normpinnast väiksem, võetakse aluseks tegelik pind.

  (3) Eluruumis üksinda elavatele pensionäridele ja osalise või puuduva töövõimega inimestele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m2.

§ 2.   Toimetuleku arvestamisel arvesse võetavad jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  (1) Eluruumi alaliste kulude piirmäärad on järgmised:
  1) korteriüür - kuni 5 eurot 1 m2 kohta kuus;
  2) korterielamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulud - kuni 2 eurot 1 m2 kohta kuus;
  3) korterielamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse - kuni 1,5 eurot 1 m2 kohta kuus;
  4) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus:
kaugküttega eluruum - kuni 4,5 eurot 1 m2 kohta kuus;
kaugkütteta (ahi-, gaasi- ja elektriküttega eluruum) – kuni 4,5 eurot 1 m2 kohta kuus;
soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus – kuni 10 eurot iga pereliikme kohta kuus;
  5) tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumus - kuni 15 eurot iga pereliikme kohta kuus;
  6) tarbitud elektrienergia maksumus - üheliikmelisel perel kuni 25 eurot kuus ja 10 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  7) tarbitud majapidamisgaasi maksumus - kuni 8 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ja kuni 6 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  8) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind - kuni 0,20 eurot 1 m2 kohta kuus;
  9) hoonekindlustuse kulud - kompenseeritakse leibkonnale aluseks võttes normpinda ja kuni 0,30 eurot 1 m2 kohta kuus;
  10) olmejäätmete veotasu – kuni 7 eurot iga pereliikme kohta kuus.

  (2) Juhul, kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi küttekulu, kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni.

  (3) Elektrienergia kulu eluruumi elektriküttele võetakse arvesse juhul kui ainus eluruumi kütmiseks kasutatav kütteviis on statsionaarne elektriküte.

  (4) Balloonigaasi kasutamisel kompenseeritakse kulu vastavalt kehtestatud piirmäärale vajadusel ka kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Keila Vallavolikogu 30.04.2015 määrus nr 36. “Toimetulekutoetuse arvestamisel aluseks olevate eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Padise Vallavolikogu 19.06.2015 määrus nr.22 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Vasalemma Vallavolikogu 20.12.2012 määrus nr 15 „Eluruumide alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Määrust rakendatakse alates 1. veebruarist 2018.

  (5) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json