HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Lääne-Harju valla koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäära kehtestamine

Lääne-Harju valla koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäära kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 15.02.2018, 3

Lääne-Harju valla koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäära kehtestamine

Vastu võetud 30.01.2018 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 5 alusel

§ 1.   Koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäär

  Kehtestada kvalifikatsiooninõuetele vastava koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 978 eurot kuus.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Padise Vallavolikogu 28.02.2012 määruse nr 3 „Padise Valla Lasteaia töötajate töötasustamise alused” § 2 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Vasalemma Vallavolikogu 15.08.2017 määruse 5 „Vasalemma valla koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäära kehtestamine” § 1 tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018.

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json