Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäärade kehtestamine

Maamaksumäärade kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Tori Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:18.02.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 15.02.2018, 15

  Maamaksumäärade kehtestamine

  Vastu võetud 25.01.2018 nr 10

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning maamaksuseaduse § 5 lõike 1 ja lõike 2 alusel.

  § 1.  Tori valla haldusterritooriumil kehtestatakse maamaksumäärad diferentseeritult maa hinnatsoonide lõikes vastavalt määruse lisale.

  § 2.  Kehtetuks tunnistatakse:

   
   1) Are Vallavolikogu 17.01.2013 määrus nr 2 „Maamaksumäära kehtestamine Are vallas“;
   2) Tori Vallavolikogu 19.12.2012 määrus nr 11 „Maamaksumäära kehtestamine“,
   3) Tori Vallavolikogu 16.12.2015 määrus nr 28 „Täiendava maamaksusoodustuse määramise kord“,
   4) Sauga Vallavolikogu 19.08.2010 määrus nr 17 „Maamaksumäärade kehtestamine 2011. aastaks“;
   5) Sindi Linnavolikogu 16.12.2004 määrus nr 36 „Maksumäära kehtestamine“.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  § 4.  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.

  Enn Kuslap
  volikogu esimees

  Lisa Maamaksumäärad