HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse muude kulude osaline katmine

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.02.2018, 23

Koolieelse lasteasutuse muude kulude osaline katmine

Vastu võetud 24.01.2018 nr 8
jõustumine 01.03.2018

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Vanemate poolt kaetava osa määrad

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Kehtna valla koolieelses munitsipaallasteasutuses (edaspidi lasteasutus) vanemate poolt kaetava osa suurus ühe lapse kohta ühes kuus (välja arvatud kollektiivpuhkuse ajal) lasteasutuse muude kulude (lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) katmiseks.

  (2) Vanemate poolt kaetava osa määrad kehtestatakse alljärgnevalt:
  1) Eidapere lasteaed Kukupai - 25 eurot;
  2) Valtu lasteaed Pesapuu -25 eurot;
  3) Järvakandi lasteaed Pesamuna - 25 eurot;
  4) Kehtna lasteaed Siller sõimerühm; Lelle ja Ingliste lahusrühmad -25 eurot;
  5) Kehtna lasteaed Siller aiarühm - 28 eurot.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Kehtna Vallavolikogu 17.12.2014 määrus nr 35 «Koolieelsete lasteasutuste muude kulude osaline katmine" ja Järvakandi Vallavolikogu 25.04.2012 määrus nr 5 „Järvakandi valla lasteaed Pesamuna lasteaiatasu määrad ja tasumise kord“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsil 2018.

Peeter Kustmann
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json