SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.02.2019, 3

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Vastu võetud 07.02.2019 nr 3

Määrus kehtestatakse Väike-Maarja Vallavolikogu 14.12.2017 määruse nr 8 „Sotsiaaltoetuste määramise kord Väike-Maarja vallas“ § 7 lõike 3, § 8 lõike 5, § 9 lõike 2, § 10 lõike 2, § 11 lõike 3, § 13 lõike 2 ja § 17 lõike 10, § 19 lõike 8 alusel.

§ 1.   Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

  Kehtestada sotsiaaltoetuste määrad alljärgnevalt:
  1) esmakordselt esimesse klassi mineva lapse toetuse määraks 60 eurot;
  2) küttetoetuse määraks 160 eurot aastas;
  3) sünnitoetuse määraks 500 eurot;
  4) juubelitoetuse määraks 50 eurot;
  5) matusetoetuse määraks 350 eurot;
  6) hooldajatoetuse määraks puudega lapse hooldajale 50 eurot kuus;
  7) hooldajatoetuse määraks puudega täisealise isiku hooldajale 35 eurot kuus;
  8) sotsiaaltoetuse ülemmääraks, mida on sotsiaalosakonna juhatajal õigus otsustada ilma toetuste määramise komisjoni ja vallavalitsust otsustusprotsessi kaasamata, 25 eurot.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavalitsuse 21.12.2017 määrus nr 2 „ Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine.“

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Indrek Kesküla
vallavanem

Maris Kõrgmäe
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json