SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.11.2019
Avaldamismärge:RT IV, 15.02.2019, 4

Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine

Vastu võetud 07.02.2019 nr 4

Määrus kehtestatakse Väike-Maarja Vallavolikogu 14.12.2017 määruse nr 7 „Sotsiaalteenuste osutamise kord Väike-Maarja vallas“ § 8 lõike 7, § 9 lõike 17, § 7 lõike 9 alusel.

§ 1.   Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine

  Kehtestada sotsiaalteenuste hinnad järgnevalt:
  1) tugiisiku teenuse tunnihinnaks 6 eurot ja 40 senti;
  2) isikliku abistaja teenuse tunnihinnaks 3 eurot ja 21 senti;
  3) valla sotsiaaltranspordiga sõit kuni 10 km 2 eurot kord ja üle 10 km 0,3 eurot kilomeeter.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavalitsuse 21.12.2017 määrus nr 1 „ Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Indrek Kesküla
vallavanem

Maris Kõrgmäe
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json