Teksti suurus:

Tallinna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi nimetuse muutmine Tallinna Linnavolikogu määrustes

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 15.02.2019, 7

Tallinna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi nimetuse muutmine Tallinna Linnavolikogu määrustes

Vastu võetud 07.02.2019 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2018 otsusega nr 179 „Tallinna Linnavolikogu 11. juuni 2009 otsuse nr 122 „Tallinna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi asutamine“ muutmine“.

§ 1.   Järgmistes Tallinna Linnavolikogu määruste sätetes asendatakse sõnad „Tallinna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteem" sõnadega „Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteem" vastavas käändes:

1) 3. novembri 2016 määruse nr 25 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ § 3 punktis 6, § 4 lõikes 1, §-des 8 ja 13;

2) 1. detsembri 2011 määruse nr 38 „Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kord“ § 7 lõikes 2;

3) 8. veebruari 2018 määruse nr 3 „Restaureerimistoetuse andmise kord“ § 5 lõikes 3;

4) 8. veebruari 2018 määruse nr 5 „Noortelaagrite toetamise kord“ § 6 lõikes 1.

Mihhail Kõlvart
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json