Teksti suurus:

Lääneranna Vallavolikogu 18.01.2018 määruse nr 9 "Lääneranna valla koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord" muutmine

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2023
Avaldamismärge:RT IV, 15.02.2023, 2

Lääneranna Vallavolikogu 18.01.2018 määruse nr 9 "Lääneranna valla koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord" muutmine

Vastu võetud 09.02.2023 nr 45

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Tunnistada kehtetuks Lääneranna Vallavolikogu 18.01.2018 määruse nr 9 "Lääneranna valla koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord" paragrahv 4.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.03.2023.

Armand Reinmaa
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json