HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Järveküla Lasteaia arengukava kinnitamine

Järveküla Lasteaia arengukava kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:18.02.2023
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
  Avaldamismärge:RT IV, 15.02.2023, 8

  Järveküla Lasteaia arengukava kinnitamine

  Vastu võetud 07.02.2023 nr 11

  Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91; Rae Vallavalitsuse 16. detsembri 2014 määruse nr 29 „Rae valla haridusasutuse arengukava kinnitamise kord“; Rae Vallavolikogu 01. novembri 2017 otsuse nr 14 “Seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise otsustusõiguse delegeerimine Rae Vallavalitsusele” ja Järveküla Lasteaia direktori 30.01.23 taotluse nr 10-1.1/2584 alusel.

  § 1.   Kinnitada Järveküla Lasteaia arengukava 2022–2025 vastavalt Lisale 1.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Madis Sarik
  vallavanem

  Martin Minn
  vallasekretär

  Lisa1 Järveküla Lasteaia arengukava 2022–2025

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json