Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Tõrva valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmine

Tõrva valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Tõrva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 15.02.2023, 9

Tõrva valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 13.02.2023 nr 1

Määrus kehtestatakse tuginedes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punktile 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse paragrahvi 23 lõikele 2, Tõrva Vallavolikogu 19.06.2018 määruse nr 23 „Tõrva valla finantsjuhtimise kord“ paragrahvile 8 ning lähtudes vallavalitsuse poolt esitatud eelarve projektist.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Tõrva valla 2023. aasta eelarve vastavalt käesoleva määruse lisale järgmiselt:
  1) põhitegevuse tulud summas 10 617 169 eurot;
  2) põhitegevuse kulud summas 9 975 298 eurot;
  3) investeerimistegevus summas -1 407 020 eurot;
  4) finantseerimistegevus summas 1 034 900 eurot;
  5) nõuete ja kohustuste saldo muutus -269 751 eurot;
  6) põhitegevuse kulude ning investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse jaotus tegevusalade järgi summas 12 673 998 eurot.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2023.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist

Enn Mihailov
volikogu esimees

Lisa Tõrva valla 2023. aasta eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json