Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Alajõe valla 2014. aasta eelarve

Alajõe valla 2014. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Alajõe Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:18.03.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 15.03.2014, 10

  Alajõe valla 2014. aasta eelarve

  Vastu võetud 27.02.2014 nr 8

  Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Alajõe valla 2014. a eelarve (lisa).

  § 2.  Määrata reservfondi suuruseks 7 000 eurot.

  § 3.  Määrus jõustub üldises korras.

  § 4.  Määrust rakendatakse eelarveaasta algusest.

  Jüri Päll
  Volikogu esimees

  Lisa Alajõe valla 2014. aasta eelarve