Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine - sisukord
Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.03.2016, 9

Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Vastu võetud 09.03.2016 nr 5
jõustumine 01.04.2016

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 2 alusel.

§ 1.  Ülesannete delegeerimine

 (1) "Sotsiaalhoolekande seaduses" sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded, välja arvatud §-des 14, 17, 20, 23, 26, 27, 30, 33, 38, 41, 42, 44, 113 lõikes 4 ja 133 lõikes 6 nimetatud valdkondi reguleerivate teenuste korraldamise ja toetuste maksmise kordade kehtestamine, delegeeritakse Võru Linnavalitsusele.

 (2) Võru Linnavalitsusel on õigus määrata "Haldusmenetluse seadus" § 8 lg 2 alusel struktuuriüksus, ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks on käesolevas määruses nimetatud ülesannete täitmine.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2016. aasta 1. aprillil.

Toomas Paur
volikogu esimees