Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põhja-Sakala valla 2018. aasta alaeelarved

Põhja-Sakala valla 2018. aasta alaeelarved - sisukord
Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 15.03.2018, 3

Põhja-Sakala valla 2018. aasta alaeelarved

Vastu võetud 06.03.2018 nr 2

Määrus antakse Põhja-Sakala Vallavolikogu 22. veebruari 2018 määrusega nr 23 kehtestatud Põhja-Sakala valla 2018. aasta eelarve alusel.

§ 1.   Põhja-Sakala valla 2018. aasta alaeelarved

  (1) Kinnitada Põhja-Sakala Vallavalitsuse osakondade, tegevusalade ja valla hallatavate asutuste 2018. aasta alaeelarvete tulude ja kulude jaotused majandusliku sisu järgi vastavalt lisadele 1 - 54:
  1) lisa 1 Infoleht;
  2) lisa 2 Eakate inimeste sotsiaalne kaitse;
  3) lisa 3 Elamumajandus;
  4) lisa 4 Haljastus;
  5) lisa 5 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse;
  6) lisa 6 Prügi- ja jäätmekäitlus;
  7) lisa 7 Kalmistud;
  8) lisa 8 Kirivere Kool;
  9) lisa 9 Kirivere Kooli Lasteaed Tähekild;
  10) lisa 10 Kõo noortekeskus;
  11) lisa 11 Kõo raamatukogu;
  12) lisa 12 Kõpu hooldekodu;
  13) lisa 13 Kõpu külastuskeskus;
  14) lisa 14 Kõpu lasteaed;
  15) lisa 15 Suure-Kõpu mõis;
  16) lisa 16 Kõpu Põhikool;
  17) lisa 17 Kõpu Raamatukogu;
  18) lisa 18 Kõpu spordihoone;
  19) lisa 19 Muu keskkonnakaitse;
  20) lisa 20 Noorsooüritused;
  21) lisa 21 Olustvere Põhikool;
  22) lisa 22 Olustvere lasteaed Piilu;
  23) lisa 23 Paala rahvamaja;
  24) lisa 24 Perearst;
  25) lisa 25 Perekondade ja laste kaitse;
  26) lisa 26 Pilistvere Hooldekodu;
  27) lisa 27 Pilistvere Rahvamaja;
  28) lisa 28 Päästeteenistus;
  29) lisa 29 Vaba aeg ja sport;
  30) lisa 30 Suure-Jaani Gümnaasium ja Huvikool;
  31) lisa 31 Suure-Jaani Kool, riigi raha;
  32) lisa 32 Suure-Jaani Kool;
  33) lisa 33 Suure-Jaani Kultuurimaja;
  34) lisa 34 Suure-Jaani lasteaed Sipsik;
  35) lisa 35 Suure-Jaani Noortekeskus;
  36) lisa 36 Suure-Jaani Raamatukogu;
  37) lisa 37 Sürgavere kultuurimaja;
  38) lisa 38 Sürgavere spordihoone;
  39) lisa 39 Suure-Jaani Kooli Sürgavere tegutsemiskoht;
  40) lisa 40 Teed;
  41) lisa 41 Tänavavalgustus;
  42) lisa 42 Suure-Jaani Kooli Tääksi tegutsemiskoht;
  43) lisa 43 Vallavalitsus;
  44) lisa 44 Vastemõisa lasteaed Päevalill;
  45) lisa 45 Vastemõisa rahvamaja;
  46) lisa 46 Suure-Jaani Kooli Vastemõisa tegutsemiskoht;
  47) lisa 47 Veemajandus;
  48) lisa 48 Volikogu;
  49) lisa 49 Võhma Kool;
  50) lisa 50 Võhma Lasteaed Mänguveski;
  51) lisa 51 Võhma Muusikakool;
  52) lisa 52 Võhma Päevakeskus;
  53) lisa 53 Võhma Linnaraamatukogu;
  54) lisa 54 Võhma Vaba Aja Keskus.

  (2) Soetuste ja investeeringute tegemise aeg tuleb eelnevalt kooskõlastada pearaamatupidajaga.

  (3) Eelarveridade täitmise eest vastutavad osakonnajuhatajad, valdkonna spetsialistid ja hallatavate asutuste juhid.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, kuid seda rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2018.

Tõnu Aavasalu
Vallavanem

Veronika Ling
vallasekretär

Lisa 1 Infoleht

Lisa 2 Eakate inimeste sotsiaalne kaitse

Lisa 3 Elamumajandus

Lisa 4 Haljastus

Lisa 5 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

Lisa 6 Prügi- ja jäätmekäitlus

Lisa 7 Kalmistud

Lisa 8 Kirivere Kool

Lisa 9 Kirivere Kooli Lasteaed Tähekild

Lisa 10 Kõo noortekeskus

Lisa 11 Kõo raamatukogu

Lisa 12 Kõpu Hooldekodu

Lisa 13 Kõpu külastuskeskus

Lisa 14 Kõpu lasteaed

Lisa 15 Suure-Kõpu mõis

Lisa 16 Kõpu Põhikool

Lisa 17 Kõpu Raamatukogu

Lisa 18 Kõpu spordihoone

Lisa 19 Muu keskkonnakaitse

Lisa 20 Noorsooüritused

Lisa 21 Olustvere Põhikool

Lisa 22 Olustvere lasteaed Piilu

Lisa 23 Paala rahvamaja

Lisa 24 Perearst

Lisa 25 Perekondade ja laste kaitse

Lisa 26 Pilistvere Hooldekodu

Lisa 27 Pilistvere Rahvamaja

Lisa 28 Päästeteenistus

Lisa 29 Vaba aeg ja sport

Lisa 30 Suure-Jaani Gümnaasium ja Huvikool

Lisa 31 Suure-Jaani Kooli riigi raha

Lisa 32 Suure-Jaani Kool

Lisa 33 Suure-Jaani Kultuurimaja

Lisa 34 Suure-Jaani lasteaed Sipsik

Lisa 35 Suure-Jaani Noortekeskus

Lisa 36 Suure-Jaani Raamatukogu

Lisa 37 Sürgavere Kultuurimaja

Lisa 38 Sürgavere spordihoone

Lisa 39 Suure-Jaani Kooli Sürgavere tegutsemiskoht

Lisa 40 Teed

Lisa 41 Tänavavalgustus

Lisa 42 Suure-Jaani Kooli Tääksi tegutsemiskoht

Lisa 43 Vallavalitsus

Lisa 44 Vastemõisa lasteaed Päevalill

Lisa 45 Vastemõisa rahvamaja

Lisa 46 Suure-Jaani Kooli Vastemõisa tegutsemiskoht

Lisa 47 Veemajandus

Lisa 48 Volikogu

Lisa 49 Võhma Kool

Lisa 50 Võhma Lasteaed Mänguveski

Lisa 51 Võhma Muusikakool

Lisa 52 Võhma Päevakeskus

Lisa 53 Võhma Linnaraamatukogu

Lisa 54 Võhma Vaba Aja Keskus

/otsingu_soovitused.json