HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Viisu Lasteaia arengukava 2019-2021 kinnitamine

Viisu Lasteaia arengukava 2019-2021 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Paide Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:18.03.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 15.03.2019, 3

  Viisu Lasteaia arengukava 2019-2021 kinnitamine

  Vastu võetud 11.03.2019 nr 4

  Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3 ja Paide Linnavolikogu 21. detsembri 2017 määruse nr 33 „Paide linna hallatavate haridusasutuste arengukava koostamise kord“ § 1 lõike 5, Paide Linnavolikogu 20. septembri 2018 määruse nr 50 „Viisu Lasteaia põhimäärus“ § 10 lõike 4 alusel.

  § 1.   Kinnitada Viisu Lasteaia arengukava 2019-2021 (lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Siret Pihelgas
  Abilinnapea linnapea ülesannetes

  Nellika Valder
  Linnasekretär

  Lisa Viisu Lasteaia arengukava 2019-2021

  /otsingu_soovitused.json