Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad“

Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad“ - sisukord
Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.03.2019, 4

Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad“

Vastu võetud 13.03.2019 nr 65
jõustumine 31.03.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõigete 2 ja 3 alusel ning arvestades sama seaduse § 374 lõiget 6.

§ 1.   Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 "Tegevuskavad ja seirenäitajad" heaks kiitmine

  Kiita heaks Võru Vallavolikogu 16.01.2019 määrusega nr 54 heaks kiidetud Võru maakonna arengustrateegia aastateks 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad“ vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Jõustumine

  Määrus jõustub 31. märtsil 2019. aastal.

Aare Hollo
volikogu esimees

Lisa Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad“: Tegevuskavad

Lisa Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad“: Seirenäitajad

/otsingu_soovitused.json