Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühingute tegevustoetuse määra ja kogukonna arenguks suunatud rahade jaotus 2023. aastal

Kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühingute tegevustoetuse määra ja kogukonna arenguks suunatud rahade jaotus 2023. aastal - sisukord
Väljaandja:Valga Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 15.03.2023, 2

Kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühingute tegevustoetuse määra ja kogukonna arenguks suunatud rahade jaotus 2023. aastal

Vastu võetud 01.03.2023 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Valga Vallavolikogu 27. aprill 2022 määruse nr 14 „Kultuuritegevuse ja kogukonna arengu toetamise tingimused ja toetuste eraldamise kord” § 5 lõike 4, § 9 lõike 1 ning Valga Vallavolikogu 22. veebruari 2023. a määruse nr 38 „Valga valla 2023. aasta eelarve“ alusel.

§ 1.   Kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühingute tegevustoetuse määra kinnitamine

  Kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühingute 2023. a tegevustoetuse maksimaalseks suuruseks on 500 eurot.

§ 2.   Kogukonna arenguks suunatud eelarvevahendite jaotus

  (1) Kinnitada projektitoetuse taotlusvoorude toetussummad alljärgnevalt:
I taotlusvoor – 6000 eurot;
II taotlusvoor – 7900 eurot;
III taotlusvoor – 7900 eurot;
IV taotlusvoor – 7900 eurot.
Kui kõiki rahalisi vahendeid taotlusvoorus välja ei jagata, siis võib vabanenud vahendid kanda järgmisesse taotlusvooru või kasutada käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud tegevusteks.

  (2) Kinnitada kogukonnakomisjoni halduskuludeks, külavanemate ja kogukonna võrgustiku arendamiseks ning kogukonna ühis- ja maineprojektideks 2300 eurot. Antud vahendeid võib vajadusel kasutada ka projektitoetusteks.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2023.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Monika Rogenbaum
vallavanem

Diana Asi
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json