Teksti suurus:

Jõgeva Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirja muutmine

Väljaandja:Jõgeva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.03.2023
Avaldamismärge:RT IV, 15.03.2023, 3

Jõgeva Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirja muutmine

Vastu võetud 07.03.2023 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja raamatupidamise seaduse § 11 alusel ning kooskõlas rahandusministri 11. detsembri 2003 määrusega nr 105 „Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend“.

§ 1.   Jõgeva Vallavalitsuse 30. detsembri 2020 määruses nr 5 "Jõgeva Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri" tehakse järgmised muudatused:


1) paragrahvi 23 lõikes 5 asendatakse number „5 000“ numbriga „20 000“;
2) paragrahvi 29 lõikes 2 asendatakse number „5 000“ numbriga „10 000“;
3) paragrahvi 30 lõikes 3 asendatakse number „5 000“ numbriga „10 000“;
4) paragrahvi 32 lõikes 1 asendatakse number „4 999,99“ numbriga „9 999,99“.

§ 2.   Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2023.

Angela Saksing
vallavanem

Katre Kivi
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json