Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Viljandi maakonna arengustrateegia 2035

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
Avaldamismärge:RT IV, 15.03.2023, 4

Viljandi maakonna arengustrateegia 2035

Vastu võetud 28.02.2023 nr 27

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõike 1 ja § 374 lõike 1 alusel.

§ 1.   Viljandi maakonna arengustrateegia 2035 heakskiitmine

  Kiita heaks Viljandi maakonna arengustrateegia 2035, Viljandi maakonna arengustrateegia 2035 tegevuskava, Viljandimaa tervisedenduse strateegia aastani 2035 ja Viljandimaa statistika 2023 (lisatud).

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Mulgi Vallavolikogu 19. detsembri 2018. a määrus nr 62 „Viljandi maakonna arengustrateegia 2035“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Arvo Maling
Volikogu esimees

Lisa 1 Viljandi maakonna arengustrateegia 2035

Lisa 2 Viljandi maakonnaarengustrateegia 2035 tegevuskava

Lisa 3 Viljandimaa tervisedenduse strateegia aastani 2035

Lisa 4 Viljandimaa statistika 2023

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json