HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Lasteaed Neeme Mudila arengukava kinnitamine

Lasteaed Neeme Mudila arengukava kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Jõelähtme Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:18.03.2023
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
  Avaldamismärge:RT IV, 15.03.2023, 5

  Lasteaed Neeme Mudila arengukava kinnitamine

  Vastu võetud 09.03.2023 nr 1

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lg 3 ja Jõelähtme Vallavolikogu 11.02.2016 määruse nr 71 ”Jõelähtme valla põhimäärus” § 34 lg 9 alusel.

  § 1.   Kinnitada Lasteaed Neeme Mudila arengukava aastateks 2023-2025 vastavalt lisale.

  Andrus Umboja
  vallavanem

  Leho Kure
  vallasekretär

  Lisa Lasteaed Neeme Mudila arengukava 2023-2025.

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json