HaridusKool

Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Prangli Põhikooli arengukava 2023–2027 kinnitamine

Prangli Põhikooli arengukava 2023–2027 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:18.03.2024
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2027
  Avaldamismärge:RT IV, 15.03.2024, 3

  Prangli Põhikooli arengukava 2023–2027 kinnitamine

  Vastu võetud 06.03.2024 nr 10

  Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja Viimsi Vallavolikogu 16.05.2023 määruse nr 15 „Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord” § 20 alusel.

  § 1.   Kinnitada Prangli Põhikooli arengukava 2023–2027 vastavalt määruse lisadele 1 ja 2.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Illar Lemetti
  vallavanem

  Merit Renlund
  vallasekretär

  Lisa 1 Prangli Põhikooli arengukava 2023-2027

  Lisa 2 Prangli Põhikooli arengukava 2023-2027 tegevuskava

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json