Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Laeva valla 2015. a. I lisaeelarve vastuvõtmine

Laeva valla 2015. a. I lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:18.04.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 15.04.2015, 17

  Laeva valla 2015. a. I lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 31.03.2015 nr 16

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 3 ning Laeva Vallavolikogu 30.12.2012 määruse nr 66 „Laeva valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse korra“ § 8 lõike 11 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Laeva valla 2015. aasta I lisaeelarve vastavalt lisale 1.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Elviire Villa
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Lisa 1 Laeva valla 2015. a eelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json