SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaalteenuste hinnad, teenuse eest võetava tasu suurus ja tingimused

Sotsiaalteenuste hinnad, teenuse eest võetava tasu suurus ja tingimused - sisukord
Väljaandja:Kiili Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.04.2016, 34

Sotsiaalteenuste hinnad, teenuse eest võetava tasu suurus ja tingimused

Vastu võetud 12.04.2016 nr 4

Korraldus antakse Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 9 „Kiili valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord“ § 1 lg 5, § 6 lg 3 ja § 14 lg 2 alusel.

§ 1.   Sotsiaalteenuste hinnad, teenuse eest võetava tasu suurus ja tingimused

  (1) Vallavalitsusel on õigus vabastada teenust vajav isik täielikult või osaliselt sotsiaalteenuse eest tasumisest, arvestades teenust saava isiku sissetulekuid, seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu ja nende sissetulekuid, isikule kuuluvat kinnisvara, teenuse kasutamise põhjust ning muid juhtumiga seotud asjaolusid.

  (2) Juhuveona ja taksoteenusena osutatava sotsiaaltransporditeenuse eest tasub üldjuhul teenust vajav isik ise. Juhul, kui teenust vajaval isikul puuduvad materiaalsed võimalused teenuse eest kogu summa ulatuses tasumiseks ning teenuse kasutamine on neile ainus võimalus avaliku teenuse saamiseks, siis tasub Kiili Vallavalitsus vähemalt 50% teenuse hinnast ja ülejäänud osa tasub isik ise.

  (3) Maksmise aluseks on teenuse osutaja poolt esitatud arve või Kiili Vallavalitsuse ja teenuse osutaja vahel sõlmitud haldusleping.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aimur Liiva
Vallavanem

Tarko Tuisk
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json