Teksti suurus:

Viljandi Vallavolikogu 31.01.2018 määruse nr 12 „Viljandi Vallavolikogu töökord“ muutmine

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 15.04.2020, 2

Viljandi Vallavolikogu 31.01.2018 määruse nr 12 „Viljandi Vallavolikogu töökord“ muutmine

Vastu võetud 10.04.2020 nr 98

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 12.03.2020 korralduse nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 44 lõike 1 alusel.

§ 1.   Muuta Viljandi Vallavolikogu 31.01.2018 määruse nr 12 „Viljandi Vallavolikogu töökord“ § 5 lisades lõike 11 järgmises sõnastuses: „(11) Volikogul on õigus Eesti Vabariigis kehtestatud eriolukorra ajal viia volikogu istung läbi info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) kasutades (näiteks e-post, telefon, videolahendus).“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ning rakendatakse tagasiulatuvalt alates 18.03.2020.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json