Teksti suurus:

Viljandi Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 22 „Lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine Viljandi valla koolieelsetes lasteasutustes“ muutmine

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 15.04.2020, 3

Viljandi Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 22 „Lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine Viljandi valla koolieelsetes lasteasutustes“ muutmine

Vastu võetud 10.04.2020 nr 99

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, Eesti Vabariigi põhiseaduse § 28 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Muuta Viljandi Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 22 „Lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine Viljandi valla koolieelsetes lasteasutustes“ § 4 lisades lõike 11 järgmises sõnastuses: „(11) Eesti Vabariigis välja kuulutatud eriolukorra ajal otsustab koolieelsetes lasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa maksmise vallavalitsus, informeerides sellest esimesel võimalusel vallavolikogu.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ning rakendatakse tagasiulatuvalt alates 16.03.2020.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json